Šī vietne izmanto sīkdatnes (angļu val. "cookies"), lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Uzzināt vairāk

Privātuma politika

 1. Lietotāju datu un identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SIA "DAX Logistic", vienotais reģ.Nr. 50103625391 (turpmāk tekstā - Nordflame.lv). Nordflame.lv garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai produktu iegādes un mārketinga nolūkos.
 2. Visi Nordflame.lv ievietotie Lietotāju dati un identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 3. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Nordflame.lv vāc par lietotājiem anonīmos un personas datus, un ka Nordflame.lv veic attiecīgā Lietotāja datu un identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
 4. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Lietotāja anonīmie dati nav personiski identificējami, tie sastāv no reģistra un pieteikuma datnēm, kā arī sīkdatnēm (turpmāk tekstā – Cookies), piemēram, Lietotāja IP adreses, domēna nosaukuma vai informācijas par Nordflame.lv lietošanu, kas tiks izmantota tikai administratīvām vajadzībām, lapas pārvaldīšanai, kā arī lapas lietojuma un tendenču analīzei.
 5. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Lietotāja personas dati ir jebkura informācija, kas Lietotāju personiski identificē, piemēram, Lietotāja vārds, uzvārds, nosaukums, adrese, e-pasta adrese vai tālruņa numurs.
 6. Nordflame.lv veic Lietotāja datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēro iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu Lietotāja datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielieto visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu Lietotāja datu drošību, integritāti un privātumu.
 7. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus Nordflame.lv mājas lapā norādītos personas datus.
 8. Lietotāju datu (anonīmie un personas) un Lietotāja identifikācijas kodu apstrādes mērķis ir informācijas par produktiem un Lietotājiem nodrošināšana pasūtījuma un piegādes izpildīšanai (Distances līguma ar Lietotāju vai līguma ar Nordflame.lv partneri noslēgšanai, vai lai izpildītu līgumu, kas noslēgts Lietotāja interesēs, u.c.), komunikācijai ar Lietotāju, informācijas pieejamībai Lietotājam tiešsaistē, Lietotāju atbalstam, kā arī maksājumu veikšanai un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
 9. Nordflame.lv vāc Noteikumu 4. un 5. punktā nosauktos datus par mājas lapas Lietotāju, tai skaitā izmantojot sīkdatnes Cookies, kā arī no Lietotāja izmantotā interneta pārlūka (tai skaitā IP adresi) un par Lietotāja mobilajām ierīcēm (piemēram, ierīces modeli, operētājsistēmu, parametrus, tīkla operatoru u.tml.).
 10. Cookies ir sīkdatnes, ko Nordflame.lv izvieto Lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, lai atpazītu Lietotāju un atvieglotu tam mājas lapas izmantošanu. Cookies var tikt izmantotas, lai atvieglotu un paātrinātu piekļuvi mājas lapas iespējām, piemēram, autorizācijai un/vai atkārtotai apmeklēšanai.
 11. Lietotājam ir iespēja konfigurēt interneta pārlūkprogrammu tādā veidā, lai pārlūkprogramma brīdina Lietotāju par Cookies izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai Lietotājs piekrīt tās pieņemt. Cookies nepieņemšana neaizliegs Lietotājam lietot mājas lapu, taču tas var ierobežot Lietotājam mājas lapas izmantošanas iespējas.
 12. Nordflame.lv ir tiesības apkopot un publicēt informāciju par Lietotāju kopumu, nekādi neidentificējot konkrētus Lietotājus un neizpaužot to personas datus (piemēram, pētījumi, datu analīze, informācija par reklāmas atdevi u.tml.).
 13. Nordflame.lv nenodos Lietotāja datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.
 14. Reģistrējoties mājas lapā Nordflame.lv, Lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt, ka Nordflame.lv nodos Lietotāja datus Nordflame.lv piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz Nordflame.lv un tās partneriem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Šādos gadījumos Nordflame.lv pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
 15. Papildus noteikumu 14 punktā minētajiem gadījumiem Lietotājs piekrīt, ka Nordflame.lv ir tiesības nodot attiecīgā Lietotāja personas datus sekojošos gadījumos:
  • Tiesību aizsardzības institūcijām, ja Nordflame.lv saņem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgu pieprasījumu.
  • Tiesībaizsardzības institūcijām, ja Nordflame.lv konstatē, ka attiecīgā Lietotāja rīcība pārkāpj šos Noteikumus un/vai Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā rezultātā tiek vai var tikt skartas Nordflame.lv, mājas lapas lietotāju vai citu personu intereses.